Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Η QMS ως εταιρεία συμβούλων επιχειρήσεων, δραστηριοποιείται στους τομείς του Business Consulting, του HR Consulting και των Σεμιναρίων - Εκπαίδευσης προσφέροντας πρακτικές λύσεις με άμεσα αποτελέσματα, που συμβάλλουν στη δυναμική ανάπτυξη των επιχειρήσεων και την ενίσχυση της αποδοτικότητας των μελών τους.

Μέσα από εξειδικευμένες και ειδικά προσαρμοσμένες υπηρεσίες, είναι σε θέση να εξασφαλίσει ένα απόλυτα υγιές και προσοδοφόρο έδαφος επέκτασης και επαγγελματικών ευκαιριών για κάθε επιχειρηματία.

Οι σύμβουλοι επιχειρήσεων της QMS Consulting στηρίζουν συστηματικά τους πελάτες τους ώστε να εξελίξουν και να αναπτύξουν τις επιχειρήσεις τους. Προσφέρουμε στους πελάτες μας λύσεις στον τομέα της στρατηγικής, του μάρκετινγκ, της οργάνωσης και της χρηματοδότησης, καθώς επίσης και υποστήριξη σε δικαστικούς αγώνες.

Οι σύμβουλοι επιχειρήσεων της QMS

Οι σύμβουλοί επιχειρήσεων σας παρέχουν λύσεις βασιζόμενοι:
  • διαβλέποντας τις νέες τάσεις της αγοράς
  • διατυπώνοντας σαφείς στόχους για όλη την εταιρεία
  • αποτιμώντας και διασφαλίζοντας την οικονομική βιωσιμότητα των σχεδίων σας
  • βελτιστοποιώντας τις διαδικασίες της επιχείρησής σας
  • προσδιορίζοντας τους άριστους συνδυασμούς προϊόντων & αγορών (PMCs)
  • εδραιώνοντας κερδοφόρες συνεργασίες
  • αξιοποιώντας το marketing μέσω internet
  • αναλύοντας, μέσω συνεντεύξεων με πελάτες, τι πραγματικά συμβαίνει.
Η εμπειρία μας στον τομέα του εξορθολογισμού της λειτουργίας πολλών επιχειρήσεων μας καθιστά ιδανικούς συνεργάτες σας όταν η επιχείρησή σας έχει προβλήματα λειτουργίας, αλλά και απαραίτητους συμβούλους όταν θέλετε να αυξήσετε το πελατολόγιό σας, καθώς και να βρείτε νέες πηγές χρηματοδότησης για την επιχείρησή σας.

Επιδοτήσεις - Γιατί να μας επιλέξετε

Το πελατολόγιό μας περιέχει πολλές επιχειρήσεις που εκμεταλλεύτηκαν προγράμματα επιδοτήσεων, όπως το ΕΣΠΑ, Κοινωνία της πληροφορίας, ΠΕΠ, Κοινοτικές ενισχύσεις, κτλ. και μας εμπιστεύτηκαν την κατάθεση του φακέλου τους.

Όλες αυτές οι απαραίτητες εργασίες πριν και μετά την κατάθεση του φακέλου πρέπει να ολοκληρώνονται από ανθρώπους με βαθειά γνώση της αγοράς αλλά και της λειτουργίας των υπουργείων που εξετάζουν τους φακέλους των επιδοτήσεων.
Η QMS σας εγγυάτε ότι τόσο πριν, όσο και μετά την κατάθεση του φακέλου,
θα γνωρίζετε οποιαδήποτε στιγμή για την πορεία του φακέλου σας.