Νομικές υπηρεσίες

Η εταιρεία μας στον τομέα της νομικής κάλυψης διαθέτει συνεργάτες εξειδικευμένους νομικούς με πολύχρονη εμπειρία οι οποίοι σας δίνουν άμεσες, αποτελεσματικές και οικονομικές λύσεις σε κάθε σας νομική υπόθεση που αφορά προσωπικά ή επαγγελματικά σας θέματα.
Τομείς Δικαίου που εξειδικεύονται οι συνεργάτες νομικοί σύμβουλοι/δικηγόροι:

Ενοχικό δίκαιο

Πρακτική εμπειρία στη διαπραγμάτευση και σύνταξη συμβάσεων ( ενδεικτικά, συμβάσεις αντιπαροχής, εργολαβίας, μισθωτικές συμβάσεις)

Εμπράγματο δίκαιο

Σύνταξη αγωγών εμπραγμάτου δικαίου (ενδεικτικά, διεκδικητικών αγωγών ακινήτων) και επίλυση νομικών προβλημάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή του νόμου περί κτηματολογίου.

Οικογενειακό δίκαιο

Αντιμετώπιση υποθέσεων οικογενειακού δικαίου (ενδεικτικά, διαζυγίων, αναγνώρισης τέκνων, προσβολής πατρότητας, διατροφών τέκνου) με απόλυτη εχεμύθεια και σεβασμό στο θεσμό της οικογένειας.

Κληρονομικό δίκαιο

Επίλυση νομικών θεμάτων που προκύπτουν από κληρονομιές, κατοίκων Ελλάδος και Ελλήνων του εξωτερικού.

Δίκαιο ιδιωτικής ασφάλισης

Εξειδικευμένη αντιμετώπιση υποθέσεων τροχαίων ατυχημάτων και υποθέσεων που προκύπτουν από συμβάσεις ιδιωτικής ασφάλισης, ενδεικτικά: νοσοκομειακά, επενδυτικά συμβόλαια, κτλ.

Εμπορικό δίκαιο

Ευρεία εμπειρία στην κατάρτιση εμπορικών συμβάσεων

Εργατικό δίκαιο

Εμπειρία στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων

Ασφαλιστικό - φορολογικό δίκαιο

Σύνταξη ενστάσεων και παράσταση ενώπιον διοικητικών επιτροπών, σύνταξη αγωγών και προσφυγών κατά πράξεων ή παραλείψεων της Διοίκησης, ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων

Ποινικό δίκαιο

Αναλαμβάνουν την υπεράσπιση ή την εκπροσώπηση της πολιτικής αγωγής σε ποινικά αδικήματα, ιδιαίτερα δε σε οικονομικά εγκλήματα (ενδεικτικά απάτη, πλαστογραφία κλπ) και σε εγκλήματα προσβολής προσωπικότητας προσώπων ή ανωνύμων εταιρειών (συκοφαντική δυσφήμιση)