Επενδύσεις - Δάνεια

Ο τραπεζικός τομέας είναι μεγάλος, εκτεταμένος και πολυδαίδαλος και η κάθε τράπεζα έχει τους δικούς της κανόνες λειτουργίας, τα δικά της προϊόντα και τους δικούς της κανόνες αξιολόγησης πελατών, πέρα των προβλεπομένων από την εποπτεύουσα αρχή τους, την Τράπεζα της Ελλάδος.

Η QMS διαθέτει το συγκριτικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη διερεύνηση, διαμόρφωση και υποστήριξη των καλύτερων τραπεζικών λύσεων σε όλο το φάσμα των τραπεζικών εργασιών γιατί βασίζεται:
  • Στη γνώση, την πολυετή εμπειρία και την εξειδίκευση των στελεχών της
  • Στη δυνατότητα της επιλογής, σύνθεσης και υποστήριξης τραπεζικών λύσεων, γιατί συνεργάζεται με το σύνολο σχεδόν των ελληνικών τραπεζών, αλλά και με τράπεζες που λειτουργούν στην αλλοδαπή.

Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες

Ειδικευόμαστε στην παροχή λύσεων πιστωτικών προϊόντων όπως καταναλωτικό ή προσωπικό δάνειο, στεγαστικό δάνειο με τους καλύτερους όρους της αγοράς, ενώ διαθέτουμε μεγάλη εμπειρία στην αγοραπωλησία συναλλάγματος.

Στον χώρο των επενδύσεων, κατανοώντας τις ανάγκες των πελατών μας για σίγουρες επενδύσεις, η QMS είναι σε θέση να εξασφαλίσει στους πελάτες της πρόσβαση σε επιλεγμένα αμοιβαία κεφάλαια, ομόλογα, μετοχές με προοπτικές μακροχρόνιας απόδοσης τόσο στο ελληνικό χρηματιστήριο, όσο και σε χρηματιστήρια του εξωτερικού.

Τέλος η QMS προσφέρει εξειδικευμένες λύσεις διαχείρισης κεφαλαίων σε συνεργασία με διεθνείς οίκους του εξωτερικού, αλλά και με τα μεγάλα γραφεία διαχείρισης κεφαλαίων της ελληνικής αγοράς.