Δημόσιες σχέσεις - επικοινωνία

Η απεριόριστη δύναμη και η ανυπολόγιστη αξία του λόγου, του θαυμαστού αυτού μέσου έκφρασης της ανθρώπινης σκέψης, εκτιμήθηκαν ήδη από την μακρινή αρχαιότητα, η δε ορθή χρήση του και η επιτυχής επικοινωνία γενικότερα αναγνωρίστηκαν ανέκαθεν ως θεμελιώδες μέσο για την αρμονική συνεργασία, την πρόοδο και την επιτυχία ατόμων και κοινωνιών.
Σήμερα, περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη εποχή της ανθρώπινης ιστορίας, η αναγκαιότητα της ορθής και αποτελεσματικής επικοινωνίας εμφανίζεται, για πολλούς λόγους, ακόμα πιο επιτακτική.

Στον εμπορικό, βιομηχανικό και τον επιχειρηματικό γενικά τομέα έχει αναπτυχθεί ένα ευρύτατο πλέγμα δραστηριοτήτων που δεν καλύπτει μόνο τα εθνικά όρια, αλλά και εκτείνεται πολύ πέρα από αυτά σε επίπεδο παγκόσμιο και πολυεθνικό.

Τα στελέχη των επιχειρήσεων αυτών θα πρέπει να επικοινωνούν αποτελεσματικά όχι μόνο μεταξύ τους και με το εργατικό τους δυναμικό, αλλά και με το ευρύτερο καταναλωτικό κοινό, προκειμένου στην έντονα ανταγωνιστική μας κοινωνία να το πείσουν να προμηθευτεί τα δικά τους προϊόντα ή τις υπηρεσίες.

Οι δημόσιες σχέσεις είναι ένα στρατηγικό σύστημα επικοινωνίας, απαραίτητο σε κάθε επιχείρηση, οργανισμό, κυβερνητικούς μηχανισμούς και μηχανισμούς δημόσιας διοίκησης.
Η στρατηγική των δημοσίων σχέσεων αποτελείται από:

1. Έρευνα
2. Ανάλυση
3. Σχεδιασμό
4. Δράση

Βασικά εργαλεία των δημοσίων σχέσεων

1. ΜΜΕ
2. Δελτία τύπου
3. Τηλεφωνικές γραμμές εξυπηρέτησης
4. Ιστοσελίδες, CD, ψηφιακό υλικό
5. Εταιρικές χορηγίες και συναφείς ενέργειες
Η στελέχωση του τμήματος δημοσίων σχέσεωνεπικοινωνίας της εταιρείας μας διαθέτει εξειδικευμένους συνεργάτες που μπορούν να σας συμβουλεύσουν και να αναλάβουν τον στρατηγικό σχεδιασμό χτίζοντας υπεύθυνα την συνεργασία μεταξύ της επιχείρησής σας και του ευρύτερου κοινού.

Οι δημόσιες σχέσεις δημιουργούν κλίμα εμπιστοσύνης, καλή φήμη, αποδεκτό όνομα, υψηλό γόητρο, αρμονικές σχέσεις μεταξύ των στελεχών αυξάνοντας την απόδοσή τους, βελτιώνουν την εικόνα του προϊόντος, παράγουν έργο στην πράξη κάνοντας την επιχείρηση ξεχωριστή!

Η φήμη επί της ουσίας καθορίζεται από αυτά που πράττεις, από αυτά που λες και από αυτά που λένε οι άλλοι για σένα. Οι δημόσιες σχέσεις βρίσκονται στο κέντρο μεταξύ των οργανισμών και της κοινής γνώμης, επηρεάζοντας αυτήν και την συμπεριφορά της”.

Πχ, πιο πολύ για την αγορά ενός αυτοκινήτου, θα επηρεαστείται από μία διαφημιστική καταχώρηση ή από αυτά που θα σας πει για το αυτοκίνητο, ένας φίλος σας;

Οι απόψεις από το περιβάλλον του ανθρώπου, τον επηρεάζουν περισσότερο από οποιαδήποτε εμπορική επικοινωνία.

Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται για την βιωσιμότητά τους και είναι σε μεγαλύτερο ποσοστό ικανοποιημένες από την αύξηση των κερδών τους, την τελευταία πενταετία χρησιμοποιούν σε ποσοστό άνω των 70% ενέργειες δημοσίων σχέσεων, με τις διαφημιστικές ενέργειες και το άμεσο marketing να ακολουθούν.

Σε έρευνα για την γνώμη των δημοσίων σχέσεων, το 65,4% απάντησε ότι οι δημόσιες σχέσεις πείθουν στην εικόνα της επιχείρησης και επομένως έχουν θετική γνώμη για αυτήν.

Η πλειοψηφία πιστεύει ότι οι ενέργειες δημοσίων σχέσεων βοηθούν απόλυτα στην εταιρική φήμη, στην δημιουργία πιστών πελατών και στην δημιουργία καλών σχέσεων με την ομάδα κοινού.

Οι παροχή των δημοσίων σχέσεων δεν είναι προνόμιο των μεγάλων και οικονομικά ισχυρών επιχειρήσεων, αλλά αποτελεί εργαλείο ανάπτυξης για κάθε οικονομική δραστηριότητα που ακολουθεί τους νόμους της αγοράς και της ανταγωνιστικότητας.