Προστασία ηλικιωμένων

Οι άριστα εκπαιδευμένοι συνεργάτες - ντέντεκτιβ αναλαμβάνουν την προστασία των ηλικιωμένων τόσο στην οικία τους, όσο και κατά την διάρκεια διαικπερέωσης διαφόρων εξωτερικών υποθέσεων, πχ ανάληψη και παράδοση χρημάτων.

Η επιτυχία του γραφείου μας οφείλετε σε 2 πολύ σημαντικούς λόγους: στην διακριτικότητα και στην μεθοδικότητα, αρετές που αξιοποιώντας κατάλληλα δίνουν εκπληκτικά αποτελέσματα.