Προστασία ανηλίκων

Το γραφείο μας δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στο τομέα της προστασίας των ανηλίκων, από κακές παρέες, ναρκωτικά, αντικοινωνική συμπεριφορά και από πολλά άλλα προβλήματα που μπορούν να προκύψουν.

Για τους έφηβους σε όλα τα χρόνια και δή στη σημερινή εποχή παραμονεύουν πολλοί κίνδυνοι όπως η μύησή τους στα ναρκωτικά, επικίνδυνες παρέες με ανήλικα ή ενήλικα άτομα κ.α.

Οι έμπειροι ερευνητές μας - ντέντεκτιβ και οι ίδιοι σαν γονείς μπορούν να σας βοηθήσουν κατανοώντας τους προβληματισμούς σας σε απόλυτο βαθμό, βρίσκοντας σε κάθε περίπτωση την αποτελεσματικότερη λύση για τα παιδιά σας.

Επίσης αναλαμβάνουμε προστασία ανηλίκων και την μεταφορά τους σε οποιοδήποτε μέρος ή δραστηριότητα από ολιγόωρη μέχρι και σε 24ωρη βάση από έμπειρους και εκπαιδευμένους συνεργάτες - ντέντεκτιβ, αποτρέποντας έτσι το άγχος σας, εξασφαλίζοντάς σας την ψυχική σας ηρεμία.

Η επιτυχία του γραφείου μας οφείλετε σε 2 πολύ σημαντικούς λόγους: στην διακριτικότητα και στην μεθοδικότητα, αρετές που αξιοποιώντας κατάλληλα δίνουν εκπληκτικά αποτελέσματα.