Αφορά

1)Στήν ίδρυση νέων επειχηρήσεων από ανέργους ηλικίας από 18-64 ετών

2)Στήν στήριξη υφιστάμενων επιχειρήσεων που έχουν ιδρυθεί από 1-1-2011 έως 12-10-2011

 

Δείτε τον οδηγό του προγράμματος