Επιλέξιμες προς χρηματοδότηση θεωρούνται μεμονωμένες επιχειρήσεις (όχι ενώσεις επιχειρήσεων), ιδιωτικού δικαίου, κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που δραστηριοποιούνται νόμιμα στην Ελληνική Επικράτεια, για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

  • Να δραστηριοποιούνται στον χώρο εκτυπώσεων εφημερίδων, των εκδόσεων, της παραγωγής και διανομής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, προβολής ταινιών, ηχογραφήσεων, ραδιοφώνου, πρακτορείων ειδήσεων κλπ.
  • Έχουν κλείσει τουλάχιστον μία πλήρη δωδεκάμηνη διαχειριστική χρήση.
  • Απασχόλησαν κατά την τελευταία κλεισμένη διαχειριστική χρήση τουλάχιστον ένα εργαζόμενο
  • Η επιχείρηση λειτουργεί νόμιμα, διατηρώντας σε ισχύ όλες τις προβλεπόμενες από το νόμο άδειες λειτουργίας.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα από τον οδηγό του προγράμματος (pdf)

Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε τις προοπτικές της επιχείρησής σας