Ισολογισμοί
Ισολογισμός χρήσης 2012

Παρακάτω μπορείτε να δείτε σε μορφή pdf τον ισολογισμό της εταρείας για την χρήση 2012

Ισολογισμός χρήσης 2012

 
Ισολογισμός χρήσης 2013

Παρακάτω μπορείτε να δείτε σε μορφή pdf τον ισολογισμό της εταρείας για την χρήση 2013

Ισολογισμός χρήσης 2013

 
Ισολογισμός χρήσης 2014

Παρακάτω μπορείτε να δείτε σε μορφή pdf τον ισολογισμό της εταρείας για την χρήση 2014

Ισολογισμός χρήσης 2014