Επαγγελματικές εμπορικές έρευνες

Το καταξιωμένο γραφείο μας, με το μεγάλο αριθμό συνεργατών ντέντεκτιβ, αναλαμβάνει πάσης φύσεως έρευνες που αφορούν επαγγελματικές και εμπορικές επιχειρήσεις οι οποίες θεωρούνται πλέον αναγκαίες τόσο για την εικόνα της όσο και για την ομαλή πορεία της επιχείρησής σας.

- αθέμιτος ανταγωνισμός
- έρευνες που αφορούν την φήμη
- διαχείριση απαιτήσεων και μη πληρωθείσες απαιτήσεις
- απαγωγή και λύτρα
- βιομηχανική κατασκοπία
- ειλικρίνεια συνεταίρων και προσωπικού
- ανεύρεση δικαστικών στοιχείων
- κατοχύρωση σήματος
- προϊόντα απομίμησης
- παράβαση του νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας
- κλοπές από προσωπικό και απάτες
- έλεγχος προσωπικού και υποψηφίων
- προστασία από σαμποτάζ και κατασκοπεία, τμήμα εκβιαστών
- οικονομικά εγκλήματα
- ανταγωνιστικές παραβιάσεις κατά του ανταγωνισμού
- παρανομίες στις μεταφορές και στις αποθήκες
Η επιτυχία του γραφείου μας οφείλετε σε 2 πολύ σημαντικούς λόγους: στην διακριτικότητα και στην μεθοδικότητα, αρετές που αξιοποιώντας κατάλληλα δίνουν εκπληκτικά αποτελέσματα.