Ασφαλιστικές υπηρεσίες

      Η QMS σχεδιάζει και προωθεί προϊόντα και υπηρεσίες προσαρμοσμένα στις δικές σας ανάγκες.

      Λειτουργούμε υπεύθυνα ώστε να είμαστε σε θέση να εκπληρώνουμε άμεσα τις υποχρεώσεις που έχουμε αναλάβει για σας, με εμπειρία, τεχνογνωσία και φερεγγυότητα.

Γιατί να επιλέξετε την QMS για την ασφάλισή σας;

     Το ασφαλιστικό μας πρακτορείο, συνεργάζεται με το σύνολο των ασφαλιστικών εταιριών φροντίζοντας πάντα να διαθέτουν υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια ώστε να νοιώθετε την σιγουριά που χρειάζεστε για οποιαδήποτε ασφαλιστική σας κάλυψη.
     Κεντρικός μας στόχος είναι, να προτείνουμε τις πιο συμφέρουσες λύσεις, σε συνάρτηση πάντα, με τις ανάγκες, αλλά και τις οικονομικές δυνατότητες των πελατών μας, ανεξάρτητα αν έχουν ήδη ασφαλιστήρια συμβόλαια.