Ασφάλεια υγείας

Η υγεία είναι ένα από τα πολυτιμότερα αγαθά της ζωής.

Οι συνέπειες από την απώλειά της δεν είναι μόνο ο φυσικός, άδικος πόνος αλλά και το άγχος, η αγωνία για την αντιμετώπιση των εξόδων που χρειάζονται για την αποκατάστασή της.

Αυτό που κάθε άνθρωπος θέλει σε τέτοιες δύσκολες στιγμές είναι η ΑΜΕΣΗ και ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ αντιμετώπιση, μέσω μίας ασφάλειας υγείας, στο καλύτερο δυνατό περιβάλλον και οικονομική στήριξη για την αντιμετώπιση των εξόδων που θα χρειαστεί να πληρωθούν.

Καλύψεις (ενδεικτικά) ασφάλειας υγείας

Επισκέψεις ιατρών,
Διαγνωστικές εξετάσεις,
Έξοδα νοσοκομειακής περίθαλψης,
Χειρουργικά και νοσοκομειακά επιδόματα,
Προστασία εισοδήματος, κα
Κεντρικός μας στόχος είναι, να προτείνουμε τις πιο συμφέρουσες λύσεις, σε συνάρτηση πάντα, με τις ανάγκες, αλλά και τις οικονομικές δυνατότητες των πελατών μας, ανεξάρτητα αν έχουν ήδη ασφαλιστήρια συμβόλαια.