Ασφάλεια σκάφους
Το σκάφος σας, πέρα από την μοναδική απόλαυση και ξεκούραση που σας χαρίζει, αποτελεί και ένα ιδιαίτερο μέσο για τις μετακινήσεις και τα ταξίδια σας.

Η σωστή και πλήρης προστασία του σκάφους σας, μέσω της ασφάλειας σκάφους, αποτελεί βασική μας προτεραιότητα.

Η Qms προσφέρει για σας, ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ασφάλισης σκαφών, καλύπτοντας απο τις βασικότερες έως και τις πλέον σύχγρονες ασφαλιστικές ανάγκες σας και τη σιγουριά πώς, ότι κι αν συμβεί, θα έχετε την στήριξη που απαιτείται, μέσα από ένα εξιδεικευμένο δίκτυο εξυπηρέτησης σ'ολο τον κόσμο.
Παρεχόμενες καλύψεις
Αστική ευθύνη για σωματικές βλάβες,ή/και θάνάτο επιβαινόντων και τρίτων κατά ατύχημα και αθροιστικά για όλη την ασφαλιστική διάρκεια.
Αστική ευθύνη για υλικές ζημίες επιβαινόντων και τρίτων κατά ατύχημα και αθροιστικά για όλη την ασφαλιστική διάρκεια.
Πρόκληση θαλάσσιας ρύπανσης – καλύπτεται αποκλειστικά η δαπάνη απορρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος, κατά ατύχημα και αθροιστικά για όλη την ασφαλιστική διάρκεια.
Μεταφορά του σκάφους
Κάλυψη ιδίων ζημιών
Μηχανών και εξοπλισμού
Προσάραξη πρόσκρουση, σύγκρουση,βύθιση, ανατροπή,κλπ
Πυρκαγιά, έκρηξη,ολική και μερική κλοπή,σώστρα,ζημιά στην προπέλα,ζημιές από κακοκαιρία,πειρατεία,κακόβουλες ενέργειες,ζημιές κατα την ανέλκυση/ καθέλκηση κλπ.
Προσωπικό ατύχημα
Αφορά τον ιδιοκτήτη ή/και κυβερνήτη του σκάφους και τους επιβαίνοντες.

Απώλεια ζωής/ανικανότητα από ατύχημα κατ' άτομο
Ιατροφαρμακευτικές δαπάνες εντός-εκτός νοσοκομείου κατ' άτομο
Κεντρικός μας στόχος είναι, να προτείνουμε τις πιο συμφέρουσες λύσεις, σε συνάρτηση πάντα, με τις ανάγκες, αλλά και τις οικονομικές δυνατότητες των πελατών μας, ανεξάρτητα αν έχουν ήδη ασφαλιστήρια συμβόλαια.