Ασφάλεια επιχείρησης

φθηνή και αποδοτική ασφάλεια εταιρείας Οι κίνδυνοι που περιβάλλουν καθημερινά τη λειτουργία μιας επιχειρηματικής μονάδας είναι πολλοί και απρόβλεπτοι, ο δρόμος όμως για μια παραγωγική και επιτυχημένη επιχείρηση περνάει μέσα από ένα ασφαλές περιβάλλον εργασίας.

Διαθέτουμε μεγάλη εμπειρία στην ασφάλιση των επιχειρήσεων, μπορούμε να βρούμε την καλύτερη και οικονομικότερη ασφάλεια επιχείρησης, μικρή ή μεγάλη, επιλέγοντας μαζί σας τα πιο ανταγωνιστικά και συμφέροντα ασφάλιστρα, προστατεύοντας έτσι, ότι με τόσο κόπο δημιουργήσατε και αποκτήσατε.
ασφάλεια επιχείρησης

Ασφάλιση κατά παντός κινδύνου της επιχείρησης

κτίριο
βελτιώσεις κτιρίου/ υποδομών
ηλεκτρονικού εξοπλισμού
εμπορεύματα
λοιπού περιεχομένου
διακοπή εργασιών/απώλεια κερδών
προσωπικού ατυχήματος πχ κάλυψη οικονομικών ανοιγμάτων στην αγορά
ασφάλιση μεταφοράς εμπορευμάτων

Ασφάλιση αστικής ευθύνης της επιχείρησης

επαγγελματική αστική ευθύνη
γενική αστική ευθύνη
εργοδοτική αστική ευθύνη
αστική ευθύνη προϊόντος
ασφάλιση αστικής ευθύνης διεύθυνσης στελεχών

Ασφάλιση ανάκλησης προϊόντων

Κάλυψη ευθύνης διοίκησης επιχειρήσεων και χρηματικών απωλειών στην επιχείρηση και τα στελέχη της

Για την επιχείρηση:
απαιτήσεις τρίτων εναντίον της επιχείρησης
εργατικές απαιτήσεις
απιστία υπαλλήλων
απώλεια χρημάτων
απαιτήσεις για θέματα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας

Για τα στελέχη της:
απαιτήσεις τρίτων εναντίον των στελεχών για λάθη ή παραλήψεις που πηγάζουν από την άσκηση των διοικητικών τους καθηκόντων
εργατικές απαιτήσεις
ατυχήματα πχ μηνιαίο εισόδημα, ιατροφαρμακευτικά έξοδα, κτλ
απαιτήσεις για θέματα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και περιστατικά ρύπανσης περιβάλλοντος
χρηματικές ποινές

Ασφάλιση πιστώσεων

Ασφάλιση απαγωγής και λύτρων

Οποιαδήποτε πληροφόρηση για ήδη υπάρχοντες πελάτες/μελλοντικούς πελάτες.

Ασφάλιση συλλεκτικών αντικειμένων πχ γραμματόσημα, αυτοκίνητα, πίνακες, κλπ

Ασφάλιση μεταφοράς χρημάτων

Ομαδικές ασφαλίσεις

Ασφάλιση στελεχών της επιχείρησης

Κεντρικός μας στόχος είναι, να προτείνουμε τις πιο συμφέρουσες λύσεις, σε συνάρτηση πάντα, με τις ανάγκες, αλλά και τις οικονομικές δυνατότητες των πελατών μας, ανεξάρτητα αν έχουν ήδη ασφαλιστήρια συμβόλαια.