Απάτες

Αναζήτηση δραστών τελεσθείσας σε βάρος σας απάτης καθώς και συλλογής αποδεικτικών στοιχείων αυτής.

Μερικά παραδείγματα: εμπορικές συναλλαγές, οικονομικά εγκλήματα, ασφαλιστικές διαφορές, κα.

Οι ντέντεκτιβ συνεργάτες μας θα σας διασφαλίσουν απο τυχόν απάτες και κακόβουλες πράξεις.

Η επιτυχία του γραφείου μας οφείλετε σε 2 πολύ σημαντικούς λόγους: στην διακριτικότητα και στην μεθοδικότητα, αρετές που αξιοποιώντας κατάλληλα δίνουν εκπληκτικά αποτελέσματα.